Cluster headache

Pro své příznaky je často zaměňován s migrénou, přestože se v mnoha ohledech liší. Způsobuje také bolesti na jedné straně hlavy, ale při cluster headache je bolest soustředěna kolem oka. Jedná se o poměrně vzácnou formu bolesti hlavy, jenž je na rozdíl od migrény mnohem rozšířenější u mužů. Obvykle se objevuje mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života, avšak může přijít i později. Po 65-tých narozeninách velmi často samovolně pomine. Bolest je známá i pod jménem Hortonova bolest hlavy, neboť B.T.Horton ji jako první charakterizoval.


Záchvaty cluster headache vždy postihují stejnou stranu hlavy a přicházejí vždy v periodách trvajících čtyři až osm týdnů. Samotný záchvat přichází nečekaně a jeho délka se pohybuje kolem 45 minut. Během dne může člověka postihnout i několik záchvatů, které ho pro svou intenzitu probudí i ze spánku. Prudká bolest je nejintenzivnější v oblasti kolem oka, ale může také vystřelovat ke spánku, čelisti a zubům. Oko bývá zpravidla zarudlé a slzí. Zornice bývají zúžené a víčko je pokleslé. Může se dostavit i pocit ucpání nosu či výtoku sekretu. Bolest je zpravidla velmi intenzivní a pacienti bývají dosti podráždění. Mnohdy se snaží přecházet po místnosti, aby alespoň částečně zaměřili svou pozornost na něco jiného.


Léčba je v mnohém podobná migréně. Základem je změna životního stylu, kdy je nutné hlavně dodržovat pravidelný spací režim, neboť právě ve spánku povětšinou přichází záchvat. Pro zmírnění bolestí je úspěšně využívána inhalace kyslíku či Tristany.